W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o KONSULTACJE telefoniczne z wychowawcą.

Dzień: 25 marca 2020

Lekcje na dzień 26.03.2020

Temat: W dalekiej Australii.

  • WAŻNE: Poszukaj Australię na mapie świata lub globusie.
  • Podręcznik str. 72, 73, 74, 75. / Zadania z podręcznika przygotowujemy tylko ustnie. Nie wykonujemy zadań w zeszycie./
  • Ćwiczenia str. 66 i 67, ćw. 6 dla chętnych.

Do obejrzenia film o Australii:

MATEMATYKA

Temat: Daty pór roku.

  • Podręcznik str. 39, zad. 4 i 5 w zeszycie.

W zeszycie / proszę o zdjęcia wykonanych zadań – na email /

  1. Zapisz nazwy pór roku, a obok daty ich rozpoczęcia.
  2. Zapisz te daty, miesiąc zastąp znakiem rzymskim:

7 maja, 12 listopada, 5 kwietnia, 6 czerwca, 10 października, 9 lipca, 3 września, 1 sierpnia.

3. Uporządkuj te daty od najwcześniejszej do najpóźniejszej.