Dzień: 5 maja 2020

Lekcje na dzień 06.05.2020

Temat: Moja planeta Ziemia.

  • Podręcznik s. 28 i 29 – zad. 1, 2, 5 – ustnie
  • Ćwiczenia s. 25 i 26
  • Podręcznik s. 30 i 31

W zeszycie: Wyjaśnij słowo smog proszę o zdjęcia.

  • Ćwiczenia s. 27

Matematyka

Temat: Rozpoznaję linie proste, krzywe i łamane.

  • Podręcznik s. 62 i 63 – ustnie
  • Ćwiczenia s. 53

W zeszycie: Narysuj ołówkiem 3 linie proste, 3 linie krzywe, 3 łamane. Proste i łamane rysuj od linijki. Podpisz. Proszę o zdjęcia.


Język angielski – 05.05.2020

Dzień dobry 
Witajcie po Majówce 😻. Dziś proste zadanko, przypomnimy sobie nazwy liczb w zakresie 10 oraz nazwy kolorów. Przepiszcie proszę liczby cyfrowo i słownie oraz narysujcie i podpiszcie chmurki z kolorami.

Życzę miłego tygodnia 🍀 E. Jabłońska

Lekcja religii 05.05.2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani. Najpierw krótka powtórka z poprzednich tematów.

Wykonajcie z dziećmi dialog z ćwiczeń str. 83 według wzoru z pokolorowanego zadania. „słowa Ewangelii….” Następnie otwórzcie str. 84 i poproście dzieci o odszukanie i przeczytanie słów Jezusa z Ewangelii oraz zapytajcie: Co o sobie powiedział nam Pan Jezus? Co powiedział Pan Jezus o tych, którzy spożywają Jego Ciało w Komunii św.?

Nasz temat w tym tygodniu (nr 42) wyjaśnia co to jest ofiara – ofiarowanie się. Można opowiedzieć o ofiarach, które mama składa dzieciom itd. podać jakieś własne przykłady ofiarności. Na str. 86 czytamy tekst i omawiamy jakie dary przynosimy do ołtarza podczas Mszy św.? Dziecko uzupełnia braki – wkleja lub rysuje na tacy ampułki (szklane naczynia na kształt małych wazoników) z wodą i winem. Wyjaśniamy, że Pan Jezus podczas każdej Mszy św. ofiarowuje się Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina.

Następnie przystępujemy do czytania słowa Bożego.

 Składanie duchowych i materialnych ofiar.  Uroczyste czytanie słowa Bożego.

„Gdy [Jezus] podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”

Rodzic zadaje pytania: – Co ofiarowała Bogu uboga wdowa? – Dlaczego Pan Jezus ją za to pochwalił? – Od czego zależy wartość ofiary? (wyjaśnić trudne do zrozumienia dla dzieci słowa)

Odkrywanie darów, które można złożyć Bogu w ofierze. Naszymi darami mogą być: modlitwa za kogoś,  pilna nauka,  pomoc innym ,  radość , smutek  to, co jest mi drogie , moja noc i mój dzień , sen , przyjaciel ,  odwiedziny chorego.  Nauka piosenki, której tekst dzieci mogą wcześniej przeczytać z podręcznika str. 87. Ofiaruję Tobie, Panie mój, Całe życie me, cały jestem Twój – aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą, jedyną jest.Można odnaleźć piosenkę na YouTube wpisując jej pierwsze słowa

W temacie 43 proszę utrwalić z dzieckiem modlitwę:” Ojcze nasz”. Temat już omówiony, ale ze względu ma naukę modlitw z małego katechizmu do I Komunii św. dobrze jest upewnić się, że ta pierwsza z modlitw jest przez dziecko znana. Będę odpytywać po powrocie do szkoły i to jedyne zadanie. Nic nie posyłamy.

Pozdrawiam serdecznie.