Dzień: 6 maja 2020

Lekcje na dzień 07.05.2020

Temat: Szanujemy Ziemię.

  • Podręcznik s. 32 – czytamy płynnie wiersz.
  • Ćwiczenia s. 28

W zeszycie: Wyjaśnij słowo ekologia proszę o zdjęcia.

  • Podręcznik s. 34 i 35 – zad. 1, 2, 3 – ustnie.
  • Ćwiczenia s. 29 bez kropki i s. 30.

Proszę o zdjęcia s. 30.


Matematyka

Temat: Poznaję odcinek.

  • Podręcznik s. 64, zad.1, 3 – ustnie
  • Podręcznik s. 65, zad. 4, 5 – ustnie, zad. 6 w zeszycie – proszę o zdjęcia.