Dzień: 14 maja 2020

UWAGA

Proszę Rodziców o informację, kto będzie korzystał z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły od 25 maja. Proszę o szybką odpowiedź. Chodzi o ilość dzieci. Informację proszę przesyłać na email WYCHOWAWCY.

Szczegóły dotyczące organizacji pobytu dzieci w szkole zostaną przekazane w terminie późniejszym, po wydaniu przez MEN i GIS rozporządzenia i rekomendacji.

Lekcje na dzień 15.05.2020

Temat: Nie jestem sam.

Uwaga: Lekcje robimy od rana w piątek i wysyłamy w piątek. Tak jakby było w szkole.

  • Do jutra proszę zrobić test „Rzeczowniki”, który został wysłany do każdego ucznia na stronie https://www.eduelo.pl.

Matematyka

Temat: Utrwalam jednostkę czasu – kwartał.