Dzień: 19 maja 2020

Lekcje na dzień 20.05.2020

Temat: Drzewo do samego nieba.

  • Podręcznik s. 60 i 61 – czytamy tekst, zad. 1 ustnie
  • Ćwiczenia s. 55 – kropka dla chętnych
  • zad. 3 dla chętnych

Matematyka

Temat: Litr, pół litra, ćwierć litra.


  • Proszę dzisiaj zrobić test Objętość – który został wysłany do każdego ucznia na stronie https://www.eduelo.pl.