Dzień: 20 maja 2020

Lekcje na dzień 21.05.2020

Temat: Rodzinne spotkania.

  • Podręcznik s. 62 i 63 – czytamy płynnie wiersz, powtarzamy wiadomości o przymiotniku.
  • Ćwiczenia s. 57 – kropka dla chętnych i s. 58

Matematyka

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe – pełne setki.

  • Podręcznik s. 72, zad. 1, 2, 3, 4, 5 – ustnie
  • W zeszycie: Napisać kolejne setki do 1000 cyframi i słownie jak w zad. 4 – proszę o zdjęcia. Zapamiętać pisownię.