Miesiąc: Październik 2020

Uwaga
Uwaga

14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Dla dzieci, które nie będą miały opieki w dniu 14.10.2020r. zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. Chętne dzieci należy zapisać w świetlicy do dnia 12.10.2020r.

Uwaga
Uwaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci Posiłek w szkole i w domu.


Dyrektor Ośrodka prosi o poinformowanie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły o możliwości uzyskania takiego wsparcia. Jedynym warunkiem jest kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć kwoty 1.056,- zł netto na osobę.
Zachęcam do skorzystania z tej możliwości jeśli w Waszej opinii dziecko wymaga pomocy w formie ciepłego posiłku.
W razie potrzeby proszę o kontakt.