Dzień: 5 listopada 2020

Zdalne nauczanie – świetlica.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania od dnia 09.11.2020 w klasach I – III zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na terenie szkoły.

Świetlica szkolna zapewni opiekę TYLKO dzieciom, których rodzice zaangażowani są w walkę z pandemią COVID – 19. Prosimy Rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas, do dnia 06.11.2020r, (piątek) potrzeby objęcia dziecka opieką. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian, obiady tym czasie nie będą wydawane.