Dzień: 16 listopada 2020

Lekcje na dzień – 17. 11. 2020 r.

J. polski

Temat: Jak okazujemy to, co czujemy. Dialog.

Podręcznik s. 10 i 11 – przeczytaj tekst i dialog

Zapamiętaj, co to jest dialog i jak go zapisujemy.

Ćwiczenia s. 9 bez kropki i s. 10 – swoją wypowiedź poprzedź myślnikiem – proszę o zdjęcia s. 10

Matematyka

Temat: Odczytuję i zapisuję liczby trzycyfrowe.

Podręcznik s. 54 i 55 z. 1, 3, 4 – ustnie, z. 5 w zeszycie

Ćwiczenia s. 56 – proszę o zdjęcia