Materiały do konkursu „Symbole narodowe”.

Materiały do konkursu „Symbole narodowe”.

KonkursWokół symboli narodowych

Zagadnienia

Podstawowe wiadomości wchodzące w zakres tematyczny konkursu dostępne są:

w spotach edukacyjnych IPN:

na wystawie: „Polskie Symbole Narodowe”

w materiale edukacyjnym do gry „Znaj Znak” (Historia Polski opowiedziana symbolami)

oraz na stronie Muzeum Hymnu Narodowego

Symbole narodowe, które należy znać:

  1. Flaga (np. układ i barwy, Dzień Flagi RP)
  2. Godło (herb) Polski, (np. układ elementów)
  3. Hymn Polski (np. autor słów, słowa hymnu, miejsce i okoliczności powstania)
  4. oraz Polska (np. na mapie Europy, granice, państwa sąsiadujące)

Uczestnik powinien znać poniższe daty i wiedzieć z jakimi wydarzeniami i symbolami narodowymi są związane. Szczególnie:

  1. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (1791)
  2. II wojna światowa (1939-1945)
  3. 11 listopada 1918 roku
  4. Bitwa Warszawska (15 sierpnia 1920)

Pomóc mogą ww. linki do materiałów edukacyjnych IPN

Prosimy o zapoznanie się z 4 obrazami:

Obrazy można znaleźć na stronach internetowych.