Prośba do Rodziców

Prośba do Rodziców

Proszę wszystkich Rodziców o wysłanie na moją skrzynkę mailową Waszego adresu e-mail z potwierdzeniem odebrania tej wiadomości. Proszę w treści napisać do jakiego ucznia przypisać ten adres. Wasze adresy e-mail będą potrzebne do przesyłania loginów i haseł na strony wskazane przez naszą szkołę. >>> beatawarzec@wp.pl <<<

Pozdrawiam Beata Warzec