Lekcje na 20.12.2021r.

Witam dzieci i rodziców. Podane przeze mnie strony ćwiczeń, przesyłamy w miarę możliwości systematycznie, w formie zdjęcia na email: beatawarzec@wp.pl


Temat: Hej, kolęda.

  • Obejrzyj filmik o świątecznych tradycjach. Na koniec będą pytania, na które spróbuj odpowiedzieć.
  • Posłuchajcie kolędy ” Lulajże, Jezuniu”. Jeżeli potraficie, to zaśpiewajcie.
  • Do czytania – zdania z ćw. 2

JĘZYK ANGIELSKI

Dzień dobry,

Przesyłam link do lekcji języka angielskiego oraz link do gry edukacyjnej związanej z tematem.

Pozdrawiam Katarzyna Łozowska – mój email: kasialozo@wp.pl

Ważne informacje

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13 grudnia 2021 w dniach 20 – 22 grudnia 2021 r. oraz w dniach 3 – 5 stycznia 2022 r. szkoła przechodzi na tryb pracy zdalnej. W klasach IV – VIII  lekcje będą odbywały się za pośrednictwem platformy TEAMS, a w klasach I – III – zgodnie z ustaleniami wychowawcy.

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I – III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, będzie zorganizowana dla tych dzieci opieka świetlicowa. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom  opieki w tym czasie, zwracają się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zapewnienie opieki uczniom, uzasadniając w/w wniosek.

Przypominamy, że 6 stycznia jest dniem świątecznym wolnym od pracy, a 7 stycznia, zgodnie z planem pracy szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu świetlica szkolna jest czynna.