Informacja dla Rodziców

– Oceny śródroczne z zachowania i poszczególnych edukacji znajdują się w dzienniku elektronicznym.

– Proszę o zapoznanie się z nimi.

– Zebrania nie odbywają się do odwołania.

– Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) – 09.02.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku. Od kilku lat przekroczył już granice Europy i dotarł do ponad 150 krajów. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu oraz promocji pozytywnego wykorzystywania sieci.

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange a partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.

Plebiscyt

22 stycznia w naszej klasie odbył się PLEBISCYT na najbardziej kulturalną dziewczynkę i najbardziej kulturalnego chłopca.

Zwycięzcami zostali: ŁUCJA i KSAWERY.

GRATULACJE

Dla Rodziców – ważne informacje

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 ROK SZKOLNY 2020/2021

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 od dnia 18 stycznia 2021 r.

Organizacja zajęć w szkole w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 4. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 5. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Obecność osób trzecich jest ograniczona do minimum (tylko wyjątkowe sytuacje, w wyznaczonych obszarach.). Obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium (sala 312) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Klasy I – III pracują w systemie dwuzmianowym. Każda klasa przebywa w jednej wyznaczonej sali.

CZYTAJ DALEJ >>>>>>>>>>>>>>

(więcej…)
Lekcje na 22. 12. 2020 r.

J polski

Temat: Przy świątecznym stole.

 • Ćwiczenia s. 66
 • Podręcznik s. 97 – przeczytaj ze zrozumieniem opowiadanie

Na podstawie przeczytanego tekstu, uzupełnij zdania i przepisz do zeszytu. Pamiętaj, że wstęp, rozwinięcie, zakończenie zaczynamy od akapitu.


Matematyka

Temat: Rozwiązuję zadania.

 • Podręcznik s. 74, z. 8 i 9, s. 75, z. 4

Uwaga

Nie przysyłamy zdjęć. Lekcje odrabiamy dla siebie, wierzę , że zrobicie. Mamy i tak będą miały co robić. Zapytajcie, w czym możecie pomóc.

Zajrzyjcie jeszcze jutro na naszą stronę – będzie galeria Waszych życzeń.

W czasie ferii dla relaksu czytamy lektury: ” Anaruk chłopiec z Grenlandii” oraz ” Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

Warto przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia do 100. Nie może być sytuacji, że ktoś nie umie.

Pamiętajcie o zasadzie DDM.

Życzę zdrowia i miłego, aktywnego odpoczynku. Do zobaczenia po feriach.