Wyjscie do Muzeum Archeologiczno-Historycznego – Basteja